IZOLPIAN

Zadzoń po darmową konsultację: 669 488 860

Izolacje natryskowe pianą PUR

Termoizolacja/Hydroizolacja

Technologia

Proponowana przez nas metoda termo i hydroizloacji lub naniesienia powłoki ochronnej polega na aplikacji, za pomocą natrysku hydrodynamicznego dwukomponentowej piany poliuretanowej lub powłoki na zadane powierzchnie izolowanych lub chronionych konstrukcji.
Dwa ciekłe komponenty poliolowy i izocyjanowy są dozowane maszynowo w stosunku objętościowym (1:1) pod ciśnieniem (80-170bar) i podgrzewane do temperatury 30-70°C.

Ten dwu-komponentowy system ma bardzo krótki czas aplikacji i może być przetwarzany tylko w stanie wysokiej homegenizacji co następuje w fazie natrysku w pistolecie o specjalnej konstrukcji.

W zależności od uwarunkowań i potrzeb klienta indywidualnie określane są: rodzaj aplikowanej pianki czy też powłoki oraz grubość warstwy natryskowej, aby uzyskać optymalną relacje ceny do jakości izolacji lub ochrony powierzchni.

Grubość natryskiwanej warstwy kontrolowana jest przez dobór odpowiedniej dyszy w pistolecie o oraz szybkości aplikacji .Kolejne warstwy nanoszone są jedna po drugiej o podobnej grubości.

Związane jest to z ciepłem reakcji spieniania. Pierwsza warstwa podgrzewa powierzchnię tak aby kolejna wzrastała w odpowiedni sposób.

Pianki poliuretanowe dzięki swoim właściwościom fizyko - chemicznym i doskonałym parametrom technicznym znacznie przewyższają inne metody izolacji typu: styropian lub wełna mineralna.

Technologia natrysku pian poliuretanowych uwzględnia najważniejsze aspekty izolacji (m.in. współczynnik przewodzenia ciepła, reakcję na ogień, mały ciężar powłoki, wydajność itp.). Cechy te umożliwiają szerokie zastosowanie w budownictwie różnego typu (mieszkalnym, użyteczności publicznej, komercyjnym, przemysłowym itd.).